NO.10液體皂~再生修謢洗髮皂


材料: 椰子油 .苦茶油.篦麻油.荷荷油.


      蕁麻葉粉.雪松精油.迷迭香.茶樹


製作日:2010.12.18   二週後可稀釋使用


          

全站熱搜

Gina Lin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()